Rozvrh jednotlivých lekcí

Rozpis cvičení od října 2019


PLATNOST PERMANENTEK

ZAKOUPENÁ PERMANENTKA PLATNOST 3 MĚSÍCE OD DATA VYDÁNÍ. POKUD SE NEMŮŽETE DOSTAVIT NA CVIČENÍ, MŮŽETE SI CVIČENÍ NAHRADIT V JAKÉKOLIV JINÉ SKUPINĚ V DANÉM TÝDNU. SVOU NEPŘÍTOMNOST JE POTŘEBA PŘEDEM NAHLÁSIT!!! NEVYČERPANÁ CVIČENÍ V DANÉM OBDOBÍ SE ZPĚT NEPROPLÁCÍ.